Ngày 20/12/2019, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam – (VLCAC) đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị được tổ chức tại Trụ sở VLCAC, số 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị Tổng kết năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của VLCAC

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch VLCAC đã nhận định “Năm 2020 đánh dấu nhiều sự kiện Chính trị – Xã hội quan trọng của đất nước, là năm Việt Nam làm Chủ tịch Asean, Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên Hiệp quốc; là năm có hơn 15 sắc Luật sửa đổi bổ sung và Luật mới có hiệu lực như Luật Đầu tư theo hình thức công tư, Luật sửa đổi bổ sung các Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật Thỏa thuận Quốc tế…. Đặc biệt, 2020 là năm triển khai Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại. Đây là cơ hội cũng như thách thức cho các tổ chức Trọng tài thương mại, trong đó có VLCAC”.

Ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch VLCAC phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Bửu Hội – Phó Chủ tịch VLCAC đã nêu những nét chính về tình hình hoạt động năm 2019 của VLCAC. Cụ thể, VLCAC đã đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trọng tài thương mại đến năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn thành phố triển khai công tác tuyên truyền về hoạt động Trọng tài thương mại, từng bước nâng cao vai trò và hiệu quả của hoạt động Trọng tài thương mại, đồng thời khẳng định vị thế của Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam đến xã hội.

Một trong những mục tiêu quan trọng của VLCAC trong năm vừa qua là nâng cao năng lực và hiệu quả giải quyết tranh chấp cho các Trọng tài viên. Thực hiện Thỏa thuận Hợp tác giữa Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC) và Hiệp hội Luật Sư California (CLA) về trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, học tập và cập nhật các quy định pháp luật Quốc tế đến năm 2022. Ngày 16/05/2019, VLCAC phối hợp với CLA tổ chức Tọa đàm “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giải quyết tranh chấp quốc tế cho Trọng tài viên năm 2019”, Tọa đàm thu hút được sự quan tâm tham dự của 60 Trọng tài viên Việt Nam và Nước ngoài thuộc các Trung tâm trọng tài, Luật sư đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, VLCAC đã tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết tranh chấp cho các Trọng tài viên của Trung tâm. Cũng trong năm 2019, VLCAC đã tổ chức/ đồng tổ chức hơn 20 chương trình hội thảo, tọa đàm liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại và tham dự, xuất hiện tại hơn 100 tin bài tuyên truyền về hoạt động trọng tài thương mại trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Nguyễn Bửu Hội – Phó Chỉ tịch thường trực  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của VLCAC

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hoài Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đã chúc mừng và biểu dương những cố gắng và thành tích đạt được của VLCAC trong năm qua, ông đánh giá cao vai trò của VLCAC trong công cuộc phát triển trọng tài thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hoài Trung – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Trong dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch VLCAC cho biết, VLCAC sẽ phối hợp với các tổ chức trọng tài rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động trọng tài thương mại, từ đó đề xuất với Sở tư pháp thành phố tổ chức các buổi tập huấn, Hội thảo chuyên đề để giải quyết các vấn đề thực tế còn tồn tại, từng bước nâng cao hoạt động Trọng tài thương mại. Bên cạnh đó, VLCAC sẽ phối hợp với Hội Trọng tài thương mại Thành phố thực hiện chuyên đề “Thực trạng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại các Tổ chức trọng tài”. Chuyên đề được thực hiện theo đề nghị của Hội Luật gia Việt Nam trong chương trình thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại./.

Đăng Quyết.
Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC)