Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC) thông tin về việc VLCAC hỗ trợ nạn nhân bị khủng hoảng truyền thông trên mạng.