Tạp chí Thời Trang Trẻ đồng hành cùng VLCAC tổ chức Hội thảo khủng hoảng truyền thông trên mạng.

Thúy Hường Rosie phỏng vấn Nhà báo Bùi Thị Bạch Hải – Tổng biên tập Tạp chí Thời Trang Trẻ về lý do Tạp chí Thời Trang Trẻ đồng hành cùng VLCAC tổ chức Hội thảo khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội.