Thúy Hường Rosie phỏng vấn Nhà báo - Luật gia Trần Nam Dương - Chủ nhiệm Văn phòng tư vấn pháp luật của Báo Lao Động về vai trò của luật sư trong việc hỗ trợ thân chủ xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng.