Nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ tại chương trình Thúy Hường Rosie Show về những xáo trộn trong cuộc sống từ khủng hoảng truyền thông trên mạng.