Luật sư Nguyễn Văn Kha - Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu và Cộng sự  chia sẽ với Thúy Hường Rosie về kỹ năng và kinh nghiệm xử lý hành vi nói xấu trên mạng.